43107r08 43120r08 43144r08 43148r08 43161r08 43207r08 43208r08 43225r08 43226r08 43233r08 43238r08 43247r08 43258r08 43260r08 43265r08 43267r08 43290r08 43313r08 43369r08 43371r08

˝Złote gody˝ w  Gminie Udanin

Dnia 11 listopada 2015 r. w gminie Udanin obchodziliśmy jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego naszych mieszkańców. Z tej okazji na wniosek Wójta Gminy Udanin Pani Teresy Olkiewicz sześciu parom małżeńskim został nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

czytaj więcej

Turniej Tenisa Stołowego - Udanin 2015

Urząd Gminy w Udaninie, przy współpracy z Panią Moniką Cieślicką i Panem Krzysztofem Ficą ze Szkoły Podstawowej w Udaninie organizują dla mieszkańców naszej społeczności Turniej Tenisa Stołowego.

czytaj więcej

˝Pasowanie na Ucznia˝ w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Udaninie

W dniach 21 i 22 października br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Udaninie odbyło się pasowania na ucznia dzieci z klas pierwszych. Z uwagi na bardzo liczne klasy pierwsze, uroczystość była rozłożone na dwa dni. Podczas tak ważnych dla szkoły, jaki i samych pierwszoklasistów wydarzeń, obecni byli również Wójt Gminy Udanin Pani Teresa Olkiewicz rodzice, dziadkowie, oraz nauczyciele.

czytaj więcej

Podsumowanie projektu ˝Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu – eInclusion w Gminie Udanin˝

W dniu 16 listopada br. w siedzibie Urzędu Gminy Udanin o godz. 10:00 odbyło sie spotkanie podsumowujące projekt pn.: "Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu – eInclusion w Gminie Udanin" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. W konferencji udział wzięli przede wszystkim uczestnicy projektu oraz dyrektorzy placówek oświatowych Panie Bożena Basa i Dorota Byra.

czytaj więcej

Kolejne sukcesy naszych uczniów

Kolejny raz mamy powody do dumy, a to wszystko za sprawą uczniów z terenu naszej gminy. W dniu 5 listopada z okazji obchodów Święta Niepodległości odbył się III Powiatowy Konkurs Recytatorski pn: "Jest taki Kraj". Organizatorem spotkania był Dom Kultury w Środzie Śląskiej. W kategorii gimnazja zwycięzcą konkursu został uczeń Gimnazjum w Ujeździe Górnym - Dawid Malicki, którego przygotowała Pani Lucyna Filończyk. W kategorii licea pierwsze miejsce zdobyła absolwentka naszego gimnazjum-Aleksandra Hojwa, która obecnie jest uczennicą klasy II Liceum w Środzie Śląskiej.

czytaj więcej

˝Zdolny Ślązaczek˝ - jest się czym pochwalić

Jak co roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Udaninie biorą udział w Dolnośląskim Konkursie Interdyscyplinarnym "zDolny Ślązaczek", który jest skierowany do wszystkich uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego. Konkurs jest realizowany etapowo. W etapie szkolny, który odbył się dnia 15 października br. w Szkole Podstawowej w Udaninie uczestniczyło 18 najzdolniejszych i osiągający najlepsze wyniki w nauce uczniów z klas IV-VI. Nasi uczniowie wykazali się wysokim poziomem wiedzy i zdobyli 2/11 miejsc w etapie powiatowym, co jest powodem do dumy.

czytaj więcej

Plan Gospodarski Niskoemisyjnej dla Gminy Udanin uchwalony

Rada Gminy Udanin uchwałą nr X.42.2015 z dnia 24.09.2015 r. przyjęła Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Udanin. Celem opracowania Planu jest wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020 ...

czytaj więcej

Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Gminy Udanin

Wójt Gminy Udanin zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Udanin do zgłaszania uwag, opinii i wniosków do projektu "Rocznego Programu współpracy Gminy Udanin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie na rok 2016". Zgodnie z art.5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zmianami) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy.

czytaj więcej

Wykaz aktualnych adresów e-mail Urzędu Gminy Udanin

W związku ze zmiana firmy świadczącej usługi hostingowe dla serwisu www.udanin.pl , https://biuletyn.net/udanin/ , zmianie uległy również dotychczasowe adresy e-mail.
Poniżej wykaz aktualnych adresów e-mail do kontaktu. Za utrudnienia Przepraszamy.

czytaj więcej

Aktualności
2015-11-18
Aktualności
˝Złote gody˝ w  Gminie Udanin
Dnia 11 listopada 2015 r. w gminie Udanin obchodziliśmy jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego naszych mieszkańców. Z tej okazji na wniosek Wójta Gminy Udanin Pani Teresy Olkiewicz sześciu parom małżeńskim został nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
2015-11-20
Aktualności
XII Zwyczajna Sesja Rady Gminy
Przewodniczący Rady informuje, że w dniu 25 listopada br. (środa) o godz. 800 w Sali narad Urzędu Gminy w Udaninie odbędzie się XII zwyczajna sesja Rady Gminy.
2015-11-18
Aktualności
Turniej Tenisa Stołowego - Udanin 2015
Urząd Gminy w Udaninie, przy współpracy z Panią Moniką Cieślicką i Panem Krzysztofem Ficą ze Szkoły Podstawowej w Udaninie organizują dla mieszkańców naszej społeczności Turniej Tenisa Stołowego.
2015-11-18
Aktualności
˝Pasowanie na Ucznia˝ w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Udaninie
W dniach 21 i 22 października br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Udaninie odbyło się pasowania na ucznia dzieci z klas pierwszych. Z uwagi na bardzo liczne klasy pierwsze, uroczystość była rozłożone na dwa dni. Podczas tak ważnych dla szkoły, jaki i samych pierwszoklasistów wydarzeń, obecni byli również Wójt Gminy Udanin Pani Teresa Olkiewicz rodzice, dziadkowie, oraz nauczyciele.
2015-11-18
Aktualności
Podsumowanie projektu ˝Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu – eInclusion w Gminie Udanin˝
W dniu 16 listopada br. w siedzibie Urzędu Gminy Udanin o godz. 10:00 odbyło sie spotkanie podsumowujące projekt pn.: "Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu – eInclusion w Gminie Udanin" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. W konferencji udział wzięli przede wszystkim uczestnicy projektu oraz dyrektorzy placówek oświatowych Panie Bożena Basa i Dorota Byra.
2015-11-16
Aktualności
Kolejne sukcesy naszych uczniów
Kolejny raz mamy powody do dumy, a to wszystko za sprawą uczniów z terenu naszej gminy. W dniu 5 listopada z okazji obchodów Święta Niepodległości odbył się III Powiatowy Konkurs Recytatorski pn: "Jest taki Kraj". Organizatorem spotkania był Dom Kultury w Środzie Śląskiej. W kategorii gimnazja zwycięzcą konkursu został uczeń Gimnazjum w Ujeździe Górnym - Dawid Malicki, którego przygotowała Pani Lucyna Filończyk. W kategorii licea pierwsze miejsce zdobyła absolwentka naszego gimnazjum-Aleksandra Hojwa, która obecnie jest uczennicą klasy II Liceum w Środzie Śląskiej.
2015-11-03
Aktualności
˝Zdolny Ślązaczek˝ - jest się czym pochwalić
Jak co roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Udaninie biorą udział w Dolnośląskim Konkursie Interdyscyplinarnym "zDolny Ślązaczek", który jest skierowany do wszystkich uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego. Konkurs jest realizowany etapowo. W etapie szkolny, który odbył się dnia 15 października br. w Szkole Podstawowej w Udaninie uczestniczyło 18 najzdolniejszych i osiągający najlepsze wyniki w nauce uczniów z klas IV-VI. Nasi uczniowie wykazali się wysokim poziomem wiedzy i zdobyli 2/11 miejsc w etapie powiatowym, co jest powodem do dumy.
2015-10-27
Aktualności
Największa inwestycja drogowa w Gminie Udanin oficjalnie zakończona
W dniu 20 października 2015 r. przedstawiciele Powiatu Średzkiego, Gminy Udanin, Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego i Handlowego "COM-D" z Jawora oraz zaproszeni goście dokonali roczystego otwarcia ostatniego odcinaka drogi powiatowej nr 2020D i 2087D łączącej Gminę Udanin z Powiatem Średzkim.
2015-10-21
Aktualności
Plan Gospodarski Niskoemisyjnej dla Gminy Udanin uchwalony
Rada Gminy Udanin uchwałą nr X.42.2015 z dnia 24.09.2015 r. przyjęła Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Udanin. Celem opracowania Planu jest wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020 ...
2015-10-15
Aktualności
Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Gminy Udanin
Wójt Gminy Udanin zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Udanin do zgłaszania uwag, opinii i wniosków do projektu "Rocznego Programu współpracy Gminy Udanin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie na rok 2016". Zgodnie z art.5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zmianami) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy.
2015-10-14
Aktualności
Wykaz aktualnych adresów e-mail Urzędu Gminy Udanin
W związku ze zmiana firmy świadczącej usługi hostingowe dla serwisu www.udanin.pl , https://biuletyn.net/udanin/ , zmianie uległy również dotychczasowe adresy e-mail.
Poniżej wykaz aktualnych adresów e-mail do kontaktu. Za utrudnienia Przepraszamy.
2015-09-30
Aktualności
Inauguracja roku szkolnego 2015 / 2016
W dniu 1 września 2015 r. w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Udaninie oraz w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016, a każde z nich poprzedzone były mszą św. w intencji całej społeczności szkolnej ...
Sonda

Kontakt

 

Urząd Gminy, 55-340 Udanin 26
tel. 76/ 744- 28- 70, fax. 76/ 744- 28- 99

Menu
Gmina Udanin, Udanin 26, 55-340 Udanin, pow. Średzki, woj. dolnośląskie
tel.: 76/ 744-28-70, fax: 76/ 870-92-42, email: ug@udanin.pl, http://www.udanin.pl
NIP: 913-15-00-162
projekt i hosting: INTERmedi@  |  ZARZĄDZANIE PRZEZ: CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.