Gmina Udanin
Aktualności
Urząd Gminy
Gmina Udanin
Telefony kontaktowe
Władze Gminy
Rada Gminy Udanin
Oferta inwestycyjna
MPZP
Prawo lokalne
Sołectwa
Jednostki organzacyjne
Organ. pozarządowe
Dokumenty Strategiczne
Komunikaty dla rolników
Pliki do pobrania
Zarządzanie kryzysowe
Uzależnienia-GKRPA
Wyszukiwarka
Wybory
ISO 9001:2008
Wniosek o przyznanie Honorowego Patronatu Wójta Gminy Udanin
Punkt Informacji Prawnej i Obywatelskiej
Informator
Rozkład jazdy BUS
Kalendarz imprez
Firmy i instytucje
Ogłoszenia
Galeria zdjęć
Albumy użytkowników
Sondy
Kontakt
Okno logowania
Konto Użytkownika
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się

Gmina partnerska

LGD "Szlakiem Granitu"

Związek Powiatów Polskich

Agencja

Nieruchomości

Rolnych

Zespół Ludowy

Biuletyn Informacji PublicznejWebankietae-URZĄD

Aktualności gminne
(31-10-2014)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ostatnia sesja Rady Gminy Udanin w tej kadencji(31-10-2014)

W dniu 29 października 2014r. odbyła się sesja Rady Gminy Udanin, która była zarazem ostatnią sesją w kadencji 2010-2014

   

Poza głosowaniami i dyskusją były również podziękowania za wspólną pracę w lokalnym samorządzie. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Wójta Gminy Udanin Pani Teresa Olkiewicz przedstawiła informacje o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Udanin w roku szkolnym 2013/2014. Ponadto Rada Gminy Udanin przyjęła do realizacji Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Udanin na lata 2014-2020, Roczny Program współpracy Gminy Udanin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015, a także ustaliła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Odbiór drogi gminnej Konary - Dębki(15-10-2014)

W dniu 9 października 2014 r. dokonano odbioru przebudowanej drogi gminnej Konary – Dębki – I etap.

  

W odbiorze uczestniczyła Wójt Gminy Udanin Pani Teresa Olkiewicz, Radny Gminy Udanin, a zarazem Sołtys wsi Konary Pan Stanisław Dębicki, Inspektor Nadzoru Pan Paweł Zalewski oraz przedstawiciele Wykonawcy. Prace remontowe wykonała firma SKANSKA S.A.  z siedzibą w Warszawie, która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. W ramach I etapu zakres robót objął przebudowę nawierzchni drogowej o długości 625 m, która została wykonana jako asfaltowa na istniejącej podbudowie wraz z poszerzeniem jezdni do 5 m, jednostronnym chodnikiem do 1,5 m oraz wymianą kanalizacji burzowej.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Wyróżnienie dla Gminy Udanin(14-10-2014)

Wyróżnienie dla Gminy Udanin w konkursie „Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi – Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”

  

  

W dniu 13 października 2014 roku we Wrocławiu podczas  konferencji pn. „Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi - Europejski Fundusz Społeczny na Dolnym Śląsku - podsumowanie i perspektywy”, Wójt Gminy Udanin Pani  Teresa Olkiewicz odebrała z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Cezarego Przybylskiego wyróżnienie za projekt pn. „Nowe przedszkole w gminie Udanin” w ramach konkursu 

„Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi - najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Otwarcie nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Pielaszkowicach(30-09-2014)

W piątek 26 września 2014 r.  odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Pielaszkowicach.

 

   

W uroczystości udział wzięli: Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Pan Włodzimierz Chlebosz, Starosta Powiatu Średzkiego Pan Sebastian Burdzy, Wójt Gminy Udanin Pani Teresa Olkiewicz, Radni Rady Powiatu Średzkiego, Przewodniczący Rady Gminy Udanin Pan Michał Grzegorczyn, Radni Gminy Udanin, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, Ks. Prałat Stanisław Przerada, Inspektorzy Nadzoru, przedstawiciele firmy „PROBUD” Janusz Pawłowski i Wspólnicy z Legnicy, pracownicy Urzędu Gminy Udanin, Sołtysi, przedstawiciele OSP oraz mieszkańcy Sołectwa Pielaszkowice ...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Poprawa elewacji budynku gminnego w centrum Udanina (16-10-2014)

W związku z niewywiązaniem się z umowy przez Wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego, w którym kryterium jest najniższa cena, Gmina Udanin na koszt niesolidnego Wykonawcy zleciła poprawę zdania obejmującego wykonanie elewacji zewnętrznej budynku nr 86b w Udaninie, Zakładowi Ogólnobudowlanemu Bogdan Konieczny z siedzibą w Środzie Śląskiej. W dniu 16 października 2014r. Komisja odebrała wykonane prace bez zastrzeżeń. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Modernizacja placu zabaw w Ujeździe Dolnym (16-10-2014)

W dniu 14 października  2014r. podczas uroczystego otwarcia zmodernizowanego placu zabaw w Ujeździe Dolnym, Wójt Gminy Udanin Pani Teresa Olkiewicz złożyła na ręce Dyrektora firmy „Cargill Poland”  Sp. z o.o. w Ujeździe Dolnym Pana Andrzeja Kuziory  podziękowanie za podjęcie i zrealizowanie działań na rzecz Sołectwa Ujazd Dolny i jego mieszkańców. Dzięki wsparciu finansowemu i okazanej pomocy tej firmy został ogrodzony, odnowiony i doposażony plac zabaw w Ujeździe Dolnym.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


(30-10-2014)

 

Przetarg na przebudowę drogi gminnej przebiegającej koło Urzędu Gminy w Udaninie  rozstrzygnięty !

 

W dniu 20 października 2014r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej  wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebiegającej koło Urzędu Gminy w Udaninie. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny złożyło Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. Z o.o. na kwotę  311 438,74 zł brutto.

Dotacja  dla Gminy Udanin na przebudowę oczyszczalni ścieków w Piekarach

 

W dniu 24 października  2014r. w Urzędzie Gminy w Malczycach Wójt Gminy Udanin Pani Teresa Olkiewicz podpisała umowę o przyznanie pomocy w wysokości 545 411 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Piekary-Gmina Udanin”. Otrzymana kwota dotacji stanowi 75% kosztów kwalifikowanych tej inwestycji.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Turniej w Piłkę Nożną Drużyn Szkół Podstawowych(17-10-2014)

II Międzygminny Turniej w Piłkę Nożną Drużyn Szkół Podstawowych

  

W dniu 17 października 2014 roku o godzinie 9:00 na obiekcie sportowym „Moje boisko Orlik” w Udaninie odbył się II Międzygminny Turniej w Piłkę Nożną Drużyn Szkół Podstawowych. Pomysłodawcą zorganizowania tego Turnieju był Pan Krzysztof Fica instruktor sportu i nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Udaninie. A w sprawnym przeprowadzeniu Turnieju pomagała Pani Monika Cieślicka nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Udaninie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bezpłatne szkolenia – warto skorzystać(31-10-2014)

W imieniu organizatorów – Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości oraz Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej zapraszamy na jesienny cykl szkoleń dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Więcej informacji tutaj. Aż trzy bezpłatne szkolenia dla lokalnych przedsiębiorców zorganizuje w listopadzie Polska Fundacja Przedsiębiorczości we współpracy ze średzkim starostwem. Zachęcamy do udziału. Więcej informacji tutaj.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Z Pracy Wójta

 

Biuletyn Informacji Publicznej

e-Urząd

 

 

-------------------------

-------------------------

 Energetyka wiatrowa

Przedszkole

Ujazd Górny

Zespół Szkolno -Przedszkolny

w Udaninie

 Gimnazjum Ujazd Górny

Urząd zDolnego Śląska

Wiadomości

Udanińske

Zastrzeganie dokumentów

Ekologiczna Gmina

 

Oferty Pracy

Sport w Gminie

Stypendia