Gmina Udanin
Aktualności
Urząd Gminy
Gmina Udanin
Telefony kontaktowe
Władze Gminy
Rada Gminy Udanin
Oferta inwestycyjna
MPZP
Prawo lokalne
Sołectwa
Jednostki organzacyjne
Organ. pozarządowe
Dokumenty Strategiczne
Komunikaty dla rolników
Pliki do pobrania
Zarządzanie kryzysowe
Uzależnienia-GKRPA
Wyszukiwarka
Wybory
ISO 9001:2008
Wniosek o przyznanie Honorowego Patronatu Wójta Gminy Udanin
Punkt Informacji Prawnej i Obywatelskiej
Informator
Rozkład jazdy BUS
Kalendarz imprez
Firmy i instytucje
Ogłoszenia
Galeria zdjęć
Albumy użytkowników
Sondy
Kontakt
Okno logowania
Konto Użytkownika
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się

Gmina partnerska

LGD "Szlakiem Granitu"

Związek Powiatów Polskich

Agencja

Nieruchomości

Rolnych

Zespół Ludowy

Biuletyn Informacji PublicznejWebankietae-URZĄD

(21-11-2014)


Aktualności gminne
Jubileusz pożycia małżeńskiego(13-11-2014)

Na uroczystość którą zorganizowano w Szkole Podstawowej w Udaninie przybyło 10 par małżeńskich wraz ze swoimi rodzinami
  

W dniu 11.11.2014 r. w Dzień Święta Niepodległości  Wójt Gminy Udanin zaprosił Jubilatów obchodzących rocznice zawarcia małżeństwa na uroczystość wręczenia nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Na uroczystość, którą zorganizowano w Szkole Podstawowej w Udaninie przybyło 10 par małżeńskich wraz ze swoimi rodzinami. Uroczystość wręczenia medali rozpoczęto Hymnem Państwowym, który zaśpiewali wszyscy zebrani razem z Zespołem „Cicha Woda”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu – eInclusion w Gminie Udanin(13-11-2014)

Spotkanie w ramach  projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu – eInclusion w Gminie Udanin”

  

W dniu 12 listopada 2014 roku w Urzędzie Gminy w Udaninie  odbyło się spotkanie Wójta Gminy Udanin Pani Teresy Olkiewicz z dyrektorami i kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych, które było podsumowaniem przeprowadzanych działań związanych z wdrażaniem projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu – eInclusion w Gminie Udanin”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Szkolenie dla uczestników projektu(12-11-2014)

Szkolenie dla uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu – eInclusion w Gminie Udanin”

  

W dniach 4-7 listopada 2014 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Udaninie odbyło się szkolenie z podstawowej obsługi komputera i Internetu dla uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu – eInclusion w Gminie Udanin”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR  POIG. Szkolenie przeprowadziła firma  „POINT” Sp. Z o.o. z Wrocławia. Celem szkolenie było przygotowanie beneficjentów ostatecznych do korzystania z  przekazanego im w ramach umowy użyczenia sprzętu komputerowego wraz dostępem do Internetu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kocham Cię Polsko – Święto Niepodległości w Udaninie(12-11-2014)

Święto Niepodległości w Udaninie

   

Złożenie kwiatów przez wójt gminy Udanin Teresę Olkiewicz, dyrektor  ZSP Udanin Bożenę Basa, wicedyrektor Elżbietę Chmielewską, księdza Andrzeja Ćwika, przedstawiciela  OSP Lesława Wasylowa oraz reprezentację społeczności szkolnej pod pomnikiem upamiętniającym Powrót Ziem Ojczystych do Macierzy, rozpoczęło uroczyste obchody  Święta Niepodległości w  gminie Udaninie. Patriotyczny apel z tej okazji przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej pod opieką Moniki Cieślickiej, Violetty Leńskiej i Krzysztofa Ficy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Plac zabaw w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Udaninie(07-11-2014)

Nowy plac zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Udaninie

  

Dzięki środkom  pozyskanym z Unii Europejskiej w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Udaninie trwa budowa placu zabaw w ramach  projektu  systemowego „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Udanin”.  Nowy plac zabaw składa się z następujących elementów: zestawu zabawowego średniaka z zabawkami wielofunkcyjnymi, huśtawki ważki oraz sprężynowców takich jak koń, słoń, motor, pelikan i auto.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Konferencja inaugurująca projekt (04-11-2014)

Konferencja inaugurująca projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu – eInclusion w Gminie Udanin”

   

W dniu 30 października 2014r. w świetlicy wiejskiej w Udaninie odbyła się konferencja inaugurująca projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu – eInclusion w Gminie Udanin”, podczas której nastąpiło uroczyste podpisanie umów użyczenia sprzętu komputerowego, zakupionego w ramach w/w projektu. Umowy zostały zawarte pomiędzy Gminą Udanin reprezentowaną przez Wójta Gminy Udanin Panią Teresę Olkiewicz, a beneficjentami ostatecznymi tj. 30 gospodarstwami domowymi z terenu naszej gminy, zagrożonymi wykluczeniem cyfrowym, które spełniły kryteria określone w regulaminie rekrutacji i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Przebudowa skrzyżowania i drogi powiatowej (04-11-2014)

Będzie przebudowa skrzyżowania i drogi powiatowej Łagiewniki Średzkie - Udanin 

Powiat Średzki otrzymał dofinansowanie na realizację  inwestycji  pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2020D i 2087D na odcinku od skrzyżowania dróg 2020D i 2087D do miejscowości Udanin” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2012 – 2015. W ramach tzw. „schetynówki” w przyszłym roku w naszej gminie zostanie przebudowane skrzyżowanie dróg Jarostów-Udanin i Łagiewniki Średzkie-Pichorowice oraz droga powiatowa w kierunku Udanina.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ostatnia sesja Rady Gminy Udanin w tej kadencji(31-10-2014)

W dniu 29 października 2014r. odbyła się sesja Rady Gminy Udanin, która była zarazem ostatnią sesją w kadencji 2010-2014

   

Poza głosowaniami i dyskusją były również podziękowania za wspólną pracę w lokalnym samorządzie. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Wójta Gminy Udanin Pani Teresa Olkiewicz przedstawiła informacje o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Udanin w roku szkolnym 2013/2014. Ponadto Rada Gminy Udanin przyjęła do realizacji Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Udanin na lata 2014-2020, Roczny Program współpracy Gminy Udanin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015, a także ustaliła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Odbiór drogi gminnej Konary - Dębki(15-10-2014)

W dniu 9 października 2014 r. dokonano odbioru przebudowanej drogi gminnej Konary – Dębki – I etap.

  

W odbiorze uczestniczyła Wójt Gminy Udanin Pani Teresa Olkiewicz, Radny Gminy Udanin, a zarazem Sołtys wsi Konary Pan Stanisław Dębicki, Inspektor Nadzoru Pan Paweł Zalewski oraz przedstawiciele Wykonawcy. Prace remontowe wykonała firma SKANSKA S.A.  z siedzibą w Warszawie, która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. W ramach I etapu zakres robót objął przebudowę nawierzchni drogowej o długości 625 m, która została wykonana jako asfaltowa na istniejącej podbudowie wraz z poszerzeniem jezdni do 5 m, jednostronnym chodnikiem do 1,5 m oraz wymianą kanalizacji burzowej.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Cicha Woda oraz Pielaszkowicki Potok do konserwacji.(04-11-2014)

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Inspektorat w Środzie Śląskiej zawiadamia, że przystępuje do konserwacji cieków Pielaszkowicki Potok i Cicha Woda na terenie gminy Udanin. Jednocześnie informujemy, że wykonawcą ww. zadania jest Zakład Robót Melioracyjnych i Budowlanych Waldemar Kaczor, ul. Skoczylasa 23; 54-071 Wrocław. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Z Pracy Wójta

 

Biuletyn Informacji Publicznej

e-Urząd

 

 

-------------------------

-------------------------

 Energetyka wiatrowa

Przedszkole

Ujazd Górny

Zespół Szkolno -Przedszkolny

w Udaninie

 Gimnazjum Ujazd Górny

Urząd zDolnego Śląska

Wiadomości

Udanińske

Zastrzeganie dokumentów

Ekologiczna Gmina

 

Oferty Pracy

Sport w Gminie

Stypendia